22 miljoen voor behoud goed onderwijs in krimpregio’s

Er wordt ruim 22 miljoen euro uitgetrokken om ervoor te zorgen dat leerlingen in zogenaamde krimpregio’s toch goed onderwijs kunnen blijven volgen en ook in de buurt naar een middelbare school kunnen gaan. Het is de bedoeling dat de schoolbesturen in deze regio’s dit gezamenlijk gaan organiseren. Dit maakte demissionair minister Slob bekend op 31 augustus.

,,Het is […] noodzakelijk dat schoolbesturen en hun scholen niet concurreren om de leerling maar samenwerken om de krimp op te vangen. Zo voorkomen we dat middelbare scholen in krimpgebieden zomaar omvallen en de kwaliteit van onderwijs wordt aangetast. Alle leerlingen verdienen goed onderwijs op een redelijke afstand van huis, waar je ook woont.’’ aldus minister Slob.

De schoolbesturen zullen hun plannen in samenspraak met hun medezeggenschapsraden verder uitwerken. Ook is samenwerking met de schoolbesturen in aangrenzende regio’s belangrijk. Met name op dit laatste punt valt nog winst te behalen.

Meer informatie