Krimp

Nieuws

  • Strenger toezicht op plannen in krimpregio’s

  • Onderwijs op het platteland

  • Adviescommissie buigt zich over krimp in vo

  • Aantal vo-leerlingen daalt in bijna alle regio’s

  • VO kan ‘leren’ van leerlingendaling in po

  • Leerlingendaling nu ook in vo verwacht

Al het nieuws over krimp