Voor 31 maart aanvragen: subsidie incidentele middelen leerlingendaling vo

Tot en met 31 maart 2021 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor fase 2 van de Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020.

Met deze middelen kunnen scholen de komende jaren samenwerken aan een duurzaam bereikbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod. Besturen die in de zomer van 2020 subsidie hebben ontvangen voor het opstellen van het plan (fase 1), moeten uiterlijk 31 maart 2021 verslag doen van de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt.

Op de website van DUS-I is meer informatie te vinden over de indiening van de aanvraag.

Links