Lees ook

  • Internetconsultatie over afschaffen rekentoets

    Leerlingen die examen afleggen in het vak wiskunde hoeven niet langer de rekentoets te maken voor het behalen van het diploma. Leerlingen die geen examen afleggen in het vak wiskunde, maken vanaf 1 augustus 2020 een schoolexamen rekenen. Dit schoolexamen telt niet mee in de uitslagbepaling. Tot 13 januari kunnen vo-scholen deelnemen aan een internetconsultatie over het besluit de rekentoets in het voortgezet onderwijs af te schaffen. Het besluit bevat in de eerst plaats technische aanpassingen...

  • Rekentoets in vo afgeschaft

    De Tweede Kamer heeft definitief een streep gehaald door de rekentoets in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. In plaats daarvan wordt rekenen geïntegreerd in wiskunde. Het plan van de ministers van onderwijs Ingrid van Engelshoven en Arie Slob om een tijdelijke rekentoets in te voeren, heeft het niet gehaald. Vorige week dienden de Tweede Kamerleden Michel Rog (CDA) en Paul van Meenen (D66) een motie in om de rekentoets in het voortgezet onderwijs met ingang van het schooljaar...

  • OCW wil dat vo-scholen zelf rekenexamens maken

    Middelbare scholen en mbo-instellingen mogen voortaan zelf rekenexamens gaan maken voor hun leerlingen en studenten. Daarmee komt er een eind aan de landelijk verplichte rekentoets. Dat is het voorstel van onderwijsministers Van Engelshoven en Slob. Met dit voorstel gaat rekenen meetellen voor het behalen van het diploma in alle schoolsoorten in het vo en mbo, vanaf schooljaar 2019-2020 wordt rekenen afgesloten aan de hand van een of meerdere schoolexamens. De school kan zelf bepalen hoeveel...

Al het nieuws over rekentoets