Internetconsultatie over afschaffen rekentoets

Leerlingen die examen afleggen in het vak wiskunde hoeven niet langer de rekentoets te maken voor het behalen van het diploma. Leerlingen die geen examen afleggen in het vak wiskunde, maken vanaf 1 augustus 2020 een schoolexamen rekenen. Dit schoolexamen telt niet mee in de uitslagbepaling. Tot 13 januari kunnen vo-scholen deelnemen aan een internetconsultatie over het besluit de rekentoets in het voortgezet onderwijs af te schaffen.

Het besluit bevat in de eerst plaats technische aanpassingen vanwege het vervallen van de rekentoets. Daarnaast is in het Eindexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO een overgangsbepaling opgenomen, waarin nadere regels worden gesteld over het schoolexamen rekenen voor leerlingen zonder wiskunde. Er wordt onder meer geregeld dat de toets niet meetelt in de uitslagbepaling en wordt vermeld op een bijlage bij de cijferlijst.

Voor scholen betekent het afschaffen van de rekentoets dat zij geen rekentoets meer afnemen bij leerlingen. Ten aanzien van het rekenonderwijs blijven scholen vrij om dit vorm te geven zoals zij dit willen (dit is nu ook al het geval). Mogelijk zullen scholen hun rekenonderwijs aanpassen en meer integreren in wiskunde. Bovendien moeten scholen voortaan een schoolexamen rekenen maken voor leerlingen (vmbo en havo) die geen eindexamen doen in het vak wiskunde.

Voor de rijksbegroting levert het afschaffen van de rekentoets een (beperkte) besparing op (2,3 miljoen structureel).

Links