Rekentoets in vo afgeschaft

De Tweede Kamer heeft definitief een streep gehaald door de rekentoets in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. In plaats daarvan wordt rekenen geïntegreerd in wiskunde.

Het plan van de ministers van onderwijs Ingrid van Engelshoven en Arie Slob om een tijdelijke rekentoets in te voeren, heeft het niet gehaald. Vorige week dienden de Tweede Kamerleden Michel Rog (CDA) en Paul van Meenen (D66) een motie in om de rekentoets in het voortgezet onderwijs met ingang van het schooljaar 2019-2020 af te schaffen en vanaf dat schooljaar ook geen cijfer voor de toets meer op de cijferlijst te zetten. Dinsdag 5 februari stemde de Tweede Kamer voor deze motie.

Minister Slob had al eerder laten weten dat hij zich zou neerleggen bij het besluit van de Kamer. Nadat de centrale rekentoets was weggestemd, nam de Kamer de motie aan waarin het rekenen wordt geïntegreerd in wiskunde. Dit alternatieve plan, dat door het onderwijsveld is ontworpen, is beschreven in ‘Een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs’.

Al sinds de invoering in 2013-2014 was de rekentoets omstreden. Hij zou te talig zijn en te veel leerlingen zakten voor de toets.

Links