OCW wil dat vo-scholen zelf rekenexamens maken

Middelbare scholen en mbo-instellingen mogen voortaan zelf rekenexamens gaan maken voor hun leerlingen en studenten. Daarmee komt er een eind aan de landelijk verplichte rekentoets. Dat is het voorstel van onderwijsministers Van Engelshoven en Slob.

Met dit voorstel gaat rekenen meetellen voor het behalen van het diploma in alle schoolsoorten in het vo en mbo, vanaf schooljaar 2019-2020 wordt rekenen afgesloten aan de hand van een of meerdere schoolexamens. De school kan zelf bepalen hoeveel toetsmomenten zij inzet, op welk moment rekenen in de bovenbouw wordt afgesloten, welke vorm van toetsing ze daarbij passend vindt en of zij rekenen wil integreren in andere vakken of als apart vak wil geven. Het voorstel behelst een transitieperiode, waarbij scholen in instellingen ter voorbereiding op het herziene curriculum aan de slag kunnen met het vormgeven van hun rekenonderwijs en de afsluiting hiervan, aldus de ministers in hun brief aan de Tweede Kamer. De ‘oude’ rekentoets blijft nog enige tijd beschikbaar voor scholen die zelf nog geen schoolexamen hebben ontwikkeld.

Hoewel er de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in rekenonderwijs – leerlingen hebben mede daardoor steeds beter leren rekenen – constateren de ministers dat het niveau nog niet goed genoeg is. Dit blijkt uit internationaal onderzoek. Daarom blijft het rekenonderwijs ook de komende jaren een speerpunt voor de ministers.

De ministers hopen nog dit jaar over het voorstel in gesprek te gaan met de Tweede Kamer. Naar verwachting kunnen de scholen dan begin volgend jaar geïnformeerd worden over de definitieve aanpak. De nieuwe werkwijze gaat gelden totdat er een nieuw curriculum is.

Links