Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo

Op 13 april 2021 is de Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo gepubliceerd.

Met deze regeling wordt aanvullende bekostiging beschikbaar gesteld aan schoolbesturen voor het behalen van twee van de sectorakkoorddoelen waarbij nog extra stappen gezet moeten worden:
1.het verbeteren van het strategische personeelsbeleid en de begeleiding van startende leraren en schoolleiders;
2.het aanpakken van verzuim.

Deze aanvullende bekostiging moet ervoor zorgen dat scholen en schoolbesturen er effectief werk van maken om deze doelstellingen te behalen. Het uitgangspunt daarbij is dat:
• schoolbesturen hun organisatie op een toekomstbestendige manier vormgeven waarbij een koppeling wordt gemaakt tussen onderwijs- en personeelsontwikkeling;
• scholen een plek zijn waar zowel leerlingen, leraren als schoolleiders zich continu ontwikkelen;
•scholen eraan werken om uitdagend onderwijs voor elke leerling te bieden.

In 2021 ontvangt het bevoegde gezag een bedrag van 93,90 euro per leerling voor het verbeteren van het strategische personeelsbeleid en de begeleiding van startende leraren en schoolleiders. Het bevoegd gezag ontvangt in 2021 een bedrag van 21,00 euro per leerling voor het aanpakken van verzuim.

De Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo is hieronder te downloaden.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden