Procedure Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) in beeld gebracht

De procedure bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) is inzichtelijk gemaakt in beeld. Hiermee kunnen ouders, leerlingen én scholen nog beter geïnformeerd worden over de omgang met klachten.

Het LKC heeft een aantal infographics over de klachtenprocedure laten ontwikkelen en gepubliceerd op de website onderwijsgeschillen.nl (de infographics staan ook als downloads onder dit bericht). De bij de LKC aangesloten scholen en belangenorganisaties in het onderwijs kunnen de infographics naar eigen behoefte gebruiken en delen, bijvoorbeeld in de schoolgids.

Uniforme modelklachtenregeling

De infographics zijn opgesteld op basis van het reglement van de LKC.  Daarnaast is een uniforme modelklachtenregeling (Word-bestand) vrij beschikbaar. Dit is een handreiking aan scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

De handreiking is een gezamenlijk product van AOb, AVS, CNV, GCBO, LAKS, Onderwijsgeschillen, Ouders en Onderwijs, PO-Raad en VO-raad.