Kamer wil voorrang voor leraren bij coronatest

De Tweede Kamer wil dat leraren, agenten en zorgpersoneel voorrang krijgen in de teststraten. Dat bleek in een debat in de Tweede Kamer op 3 september. Vanwege ondercapaciteit moet iedereen lang wachten op een test of uitslag. Hierdoor zitten leraren en kinderen onnodig lang thuis. De AVS heeft ook al eerder de minister en de Tweede Kamer opgeroepen om het vitale beroep van leraar voorrang te geven, zodat leraren binnen 24 uur weer voor de klas kunnen.

Regerings- en oppositiepartijen zijn bang dat vitale maatschappelijke sectoren op grote acute personeelstekorten afstevenen. De volgende verkoudheidsgolf kan voor het onderwijs betekenen dat duizenden leerlingen naar huis moeten worden gestuurd bij gebrek aan leraren. Het kabinet gaat in korte tijd bedenken hoe het onderwijspersoneel in de teststraten voorrang kan krijgen.

Tot voor kort stond het kabinet op het standpunt dat iedereen met coronagerelateerde klachten zich kan laten testen en dat er geen onderscheid hoeft te worden gemaakt. Maar in de eerste schoolweken leidden de wachttijden bij het testen voor leraren al tot klassen die naar huis gestuurd moesten worden. Een basisschool in Amsterdam moest zijn deuren al tijdelijk sluiten.  

Minister Slob van Onderwijs gaf donderdag in het debat aan dat hij eerst van de GGD’s wil horen of ze het aankunnen qua administratieve lasten. Per dag worden inmiddels ruim 30 duizend testafspraken gemaakt, terwijl rekening wordt gehouden met 24 duizend mensen. Veel fracties vinden dat minister Slob zich sowieso beter moet voorbereiden op het najaar en de winter, als het griepseizoen zich aankondigt in de klaslokalen. In het voorjaar was er afstandsonderwijs geregeld, maar scholen hebben daar  – nu de fysieke lessen weer zijn begonnen – minder of geen tijd voor.

Slob benadrukte dat de besmettingscijfers nog geen aanleiding geven tot vrees voor grote corona-uitbraken op de scholen. Van de 8.325 leraren en medewerkers in de kinderopvang die recentelijk zijn getest, bleek 0,9 procent het virus onder de leden te hebben. Het algemene gemiddelde ligt op 2 procent. ‘Het beeld is behoorlijk rustig’, aldus de bewindsman. 

Brandbrief onderwijsorganisaties aan Tweede Kamer

Voorafgaand aan het debat, op 1 september, hebben diverse onderwijsorganisaties, waaronder de AVS, een brief aan de Commissie voor Onderwijs van de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij aandringen op prioriteit in het testproces voor medewerkers in vitale sectoren, waaronder het onderwijs. “In de huidige omstandigheden leidt onnodig verzuim tot minder of geen onderwijs voor leerlingen/studenten en dat staat haaks op onze gezamenlijke ambitie. Van het aanvragen van de test tot de uitslag moet kunnen plaatsvinden binnen 1 werkdag. Nu al zien we dat scholen overwegen testen in te kopen bij private aanbieders die wel snel kunnen leveren. Dat zouden we toch niet moeten willen. Wij doen dan ook een dringend beroep op u om het kabinet te overtuigen prioriteit te geven aan vitale sectoren in het testproces.”

De onderwijsorganisaties geven aan dat de minister alles op alles moet zetten om het onderwijs op de scholen te laten plaatsvinden omdat elk alternatief nadelen heeft voor een grote groep leerlingen. “In een tijd van een oplopend lerarentekort vraagt dit om de beschikbaarheid van zoveel mogelijk medewerkers.”

Links