Doorontwikkeling PRIMA-aanpak winnaar NRO Verbindingsprijzen

De winnaars van de NRO Verbindingsprijzen 2020 zijn bekend. Winnaar in de categorie basisonderwijs is docent-onderzoeker Marloes van Verseveld, met de doorontwikkeling van de PRIMA-aanpak, een integrale aanpak tegen pesten. De andere winnaar komt uit het mbo. Beiden hebben een promotievideo en een bedrag van 2.000 euro gewonnen.

In de PRIMA-aanpak zijn praktijk en wetenschap optimaal gecombineerd. Samen met het werkveld zijn diverse modules ontwikkeld: een e-learningmodule voor schoolpersoneel, een training op maat door een gecertificeerde PRIMA-coach, lessenseries voor groep 1 t/m 8, een Pestmeter (interactieve monitor), specifieke handelingsadviezen voor leerkrachten, en een aantal schoolbrede maatregelen. Evaluatieonderzoek onder 153 klassen laat zien dat in klassen waar meerdere modules worden ingevoerd het pesten met meer dan de helft afnam.

Een eervolle tweede plek in de categorie basisonderwijs voor Elise Samsen van POINT013 voor onderwijsonderzoekswerkplaats POINT en het professionaliseringsspel enIQma.

Van de winnaars zijn professionele promotievideo’s gemaakt om ook andere onderzoekers en leraren te inspireren om praktijk en onderzoek dichter bij elkaar te brengen.

Over de NRO-verbindingsprijzen

Met de NRO-verbindingsprijzen worden onderwijsprofessionals en onderzoekers in het zonnetje gezet die door toepassing van wetenschappelijke kennis in de dagelijkse lespraktijk het onderwijs in Nederland verbeteren en vernieuwen. De prijzen onderstrepen het belang van onderzoek met relevantie voor de onderwijspraktijk en het belang van evidence informed onderwijs en een onderzoekende houding van leraren.

De NRO‐verbindingsprijs is bestemd voor een onderzoeker, leraar of andere onderwijsprofessional die op een bijzondere manier gebruik maakt van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek om breed toepasbare producten te ontwikkelen die het onderwijs in Nederland kunnen versterken. Individuen, teams en samenwerkingsverbanden die dit op een vernieuwende en inspirerende manier doen, konden zich aanmelden voor deze prijs.

De NRO-verbindingsprijzen zijn een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad, MBO, Raad en de Vereniging voor Onderwijs Research.