Factsheet gezondheidszorg in onderwijstijd

De minister van OCW heeft op 29 oktober 2021 de Factsheet gezondheidszorg in het onderwijs gepubliceerd. Deze factsheet vervangt de Factsheet diabeteszorg in het primair onderwijs van december 2015.

De factsheet is bedoeld om scholen te helpen bij het organiseren van medische zorg aan leerlingen. De factsheet bevat informatie over hoe de school, de ouders, de leerling en de professionele zorgverlener samen afspraken kunnen maken over het verlenen van gezondheidszorg aan een leerling op school. Achtereenvolgens wordt ingegaan op:
1. Gezondheidszorg onder schooltijd: wie is waarvoor verantwoordelijk?;
2. Welke medische handelingen bestaan er en wie mag die binnen een school uitvoeren?;
3. Maak vooraf afspraken!;
4. Aansprakelijkheid;
5. Juridisch kader.

De Factsheet is hieronder te downloaden.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden