Lees ook

  • Petitie kleinere klassen bereikt ruim 45.000 handtekeningen

    De petitie ‘Kleinere klassen’ heeft meer dan 45 duizend ondertekenaars bereikt. Daarmee is de Tweede Kamer verplicht het onderwerp te bespreken. Een goede stap richting structureel kleinere klassen in primair en voortgezet onderwijs. De AVS was mede-ondertekenaar van deze petitiie. Het lerarentekort blijft groeien. Een van de belangrijkste redenen voor (startende) leraren om af te haken, is de klassengrootte. Dertien onderwijsorganisaties – waaronder de AVS – en ouderverenigingen...

  • Petitie voor kleinere klassen gestart

    Het lerarentekort blijft groeien. Een van de belangrijkste redenen voor (startende) leraren om af te haken, is de klassengrootte. Dertien onderwijsorganisaties – waaronder de AVS - en ouderverenigingen hebben een online petitie gestart om met kleinere klassen in het basis- en voortgezet onderwijs het lerarentekort tegen te gaan. De initiatiefnemers van de petitie constateren dat het lerarentekort leidt tot ‘steeds meer lesuitval en onbevoegden voor de klas’. Daardoor wordt het elke...

  • Groepsgrootte basisonderwijs stabiel

    Zoals elk jaar is ook in 2017 onderzoek gedaan naar de gemiddelde groepsgrootte in het basisonderwijs. In januari 2018 stuurde minister Slob een brief over de uitkomsten aan de Tweede Kamer. De gemiddelde groepsgrootte is al een aantal jaren vrijwel stabiel. Ook in 2017 is er nauwelijks iets veranderd. In 2017 zaten er gemiddeld 23,1 leerlingen in een groep. In voorgaande jaren lag het gemiddelde een paar tienden hoger. In de bovenbouw lag de gemiddelde groepsgrootte in 2017 ongeveer één...

Al het nieuws over klassengrootte