Petitie voor kleinere klassen gestart

Het lerarentekort blijft groeien. Een van de belangrijkste redenen voor (startende) leraren om af te haken, is de klassengrootte. Dertien onderwijsorganisaties – waaronder de AVS – en ouderverenigingen hebben een online petitie gestart om met kleinere klassen in het basis- en voortgezet onderwijs het lerarentekort tegen te gaan.

De initiatiefnemers van de petitie constateren dat het lerarentekort leidt tot ‘steeds meer lesuitval en onbevoegden voor de klas’. Daardoor wordt het elke dag moeilijker om iedere leerling goed onderwijs te bieden. Ze verzoeken daarom de volgende regering stapsgewijs toe te werken naar kleinere klassen met maximaal 21 leerlingen.

De AVS steunt de gezamenlijke petitie voor klassenverkleining, omdat zij vindt dat dit structurele vraagstuk in aanloop naar de verkiezingen nu echt moet worden aangepakt. Ook schoolleiders kunnen de petitie ondertekenen.

In middels hebben bijna 7000 mensen de petitie ondertekend.

Link