De petitie ‘Kleinere klassen’ heeft meer dan 45 duizend ondertekenaars bereikt. Daarmee is de Tweede Kamer verplicht het onderwerp te bespreken. Een goede stap richting structureel kleinere klassen in primair en voortgezet onderwijs. De AVS was mede-ondertekenaar van deze petitiie.

Het lerarentekort blijft groeien. Een van de belangrijkste redenen voor (startende) leraren om af te haken, is de klassengrootte. Dertien onderwijsorganisaties – waaronder de AVS – en ouderverenigingen hadden daarom een online petitie gestart om met kleinere klassen in het basis- en voortgezet onderwijs het lerarentekort tegen te gaan.

De AVS steunt de gezamenlijke petitie voor klassenverkleining, omdat zij vindt dat dit structurele vraagstuk in aanloop naar de verkiezingen nu echt moet worden aangepakt. Ook schoolleiders kunnen de petitie ondertekenen.

In een recente enquête door het Lerarencollectief – medeaanjager van de petitie – geeft 90 procent van de 2500 respondenten aan dat kleine klassen helpen bij Passend onderwijs geven. De Kinderombudsman noemde kleine klassen dit najaar expliciet als verbeterpunt in haar onderzoek naar Passend onderwijs onder leerlingen. Het zou ‘voor alle kinderen fijn zijn als de klassen kleiner zijn’, schreef kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer.

Op 16 november is de petitie-uitslag door middel van een filmpje aangeboden aan de onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer:

Links

Gerelateerd nieuws