Buitengym alternatief bij ruimtegebrek?

AVS merkt dat directeuren soms in de knel komen met een gymaccommodatie en dat gemeente en/of bestuur zich niet altijd even coöperatief en doortastend opstellen. Is het dan een optie om de buitenruimte te gebruiken voor gymlessen? En zo ja, waar moet je dan allemaal aan denken? Impuls Bewegingsonderwijs heeft een handreiking om een weloverwogen keuze te maken.

Sinds afgelopen zomer zijn basisscholen verplicht om 90 minuten bewegingsonderwijs in het rooster op te nemen. Dit heeft ervoor gezorgd dat er meer vraag is naar geschikte accommodaties voor gymlessen. Soms zijn deze lastig te vinden en dan moet er gezocht worden naar oplossingen… bijvoorbeeld het inzetten van de buitenruimte. Wat is er nodig voor de leerlingen en de vakleerkracht om in de buitenruimte goed bewegingsonderwijs te kunnen verzorgen? Uitdagingen die daarbij opdoemen zijn onder andere de werkomstandigheden van de vakleerkracht, de leerkansen van de leerlingen en de mogelijkheden en beperkingen van de buitenruimte zelf.

Schoolbestuur en gemeente zijn samen verantwoordelijk voor voldoende kwalitatief bewegingsonderwijs. Ieder heeft een eigen rol en onderlinge afstemming is essentieel:

  • het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de invulling van de lessen bewegingsonderwijs: voor de inhoud, de kwaliteit en het (bevoegde) personeel;
  • de gemeente ontvangt middelen van de Rijksoverheid en is verantwoordelijk voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting, en de accommodaties voor bewegingsonderwijs zijn hier onderdeel van (artikel 126, hoofdstuk 1, titel IV, afdeling 6 WPO).

Het ondersteuningsteam subsidie impuls bewegingsonderwijs (OTS) heeft de randvoorwaarden uitgewerkt voor bewegingsonderwijs in de buitenruimte. De handreiking geeft handvatten om als school of gemeente een weloverwogen keuze te kunnen maken of een buitenruimte geschikt is voor bewegingsonderwijs.

Link

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden