Verduurzaming schoolgebouw: vraag subsidie aan

Van 3 juni tot en met 31 oktober 2024 kunnen scholen weer subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun schoolgebouw. Op 15 mei is de aangepaste Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (hierna: DUMAVA) gepubliceerd in de Staatscourant. Schoolleiders die met de verduurzaming van hun schoolgebouw aan de slag willen, kunnen hun bestuur alvast aan de mouw trekken!

De minister haalt gelden naar voren en past een indexering toe, en verhoogt zo het subsidieplafond met 167,8 miljoen euro: er is nu in totaal 405,3 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast is er voor schoolgebouwen 47 miljoen euro extra beschikbaar! Dit is de derde openstelling  van deze subsidieregeling.

Let op: niet álle schoolgebouwen komen in aanmerking. In de regeling staat de volgende definitie: “Uit ’s Rijks kas bekostigde gebouwde onroerende zaak waar onderwijs wordt gegeven, van een school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 1 van de Wet op de expertisecentra of artikel 1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.”

Er is weer gekozen voor een verdeling van 30 procent van het budget voor losse maatregelen, en 70 procent van het budget voor integrale verduurzamingsmaatregelen.

LINKS

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden