Houd generatie Z aan boord

Met een nijpend tekort aan personeel in het onderwijs is het extra belangrijk om startende leerkrachten voor het beroep te behouden. Vorige week verscheen de verkenning Jonge professionals in het primair onderwijs. In deze uitgave van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs zijn de wensen en behoeften van jonge startende leraren in beeld gebracht.

Om zoveel mogelijk starters te behouden voor het primair onderwijs, is het belangrijk dat werkgevers de wensen en behoeften van deze jonge professionals kennen en weten hoe ze een aantrekkelijke werkomgeving creëren voor deze groep. De kernactiviteiten van de schoolleider zijn het ontwikkelen en verbeteren van het onderwijs en het faciliteren van een goede werk- en leeromgeving aan leraren. Er is een bewezen positieve invloed van schoolleiders op het werkgeluk van de medewerkers.

Intrinsieke motivatie

Uit de verkenning blijkt dat jonge startende leraren heel veel van hun beroep houden: ze zijn er intrinsiek voor gemotiveerd en krijgen er energie van. Tegelijkertijd kost het sommige starters energie, bijvoorbeeld doordat de lesvoorbereiding en het klassenmanagement veel inspanning vergen. De administratieve taken naast het lesgeven lijken het grootste knelpunt voor jonge starters.

Balans tussen werk en privé

Verder blijkt dat zij veel waarde hechten aan een goede sfeer op de werkvloer en daarbuiten. Ook vinden ze het belangrijk dat ze bij collega’s terecht kunnen en als gelijkwaardige worden gezien. Tevens verwachten ze salarisgroei en doorgroeimogelijkheden en hebben ze behoefte aan een langetermijnperspectief. Tot slot geven ze aan dat flexibiliteit belangrijk is voor een goede balans tussen werk en privé. Ze hebben moeite met het strakke ritme en de vaste vakantieperiodes van het primair onderwijs.

Tips

Op de website van het Arbeidsmarktplatform PO staat naast de verkenning en beknopte visual ook een praktijkverhaal met tips voor een goede verbinding tussen starters en oudere, meer ervaren leerkrachten.

Het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs is het expertisecentrum op het gebied van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. De sociale partners in de sector, verenigd in het Arbeidsmarktplatform, dragen bij aan het beste onderwijs en aan het creëren van een evenwichtige arbeidsmarkt waarbinnen iedereen in het po het werk kan doen.

Links