Karin Straus bij EenVandaag

‘Meer capaciteit nodig voor thuiszittersproblematiek’

Al jaren neemt het aantal thuiszitters in Nederland toe. De Kinderombudsman maakt zich daar zorgen over en wil dat demissionair onderwijsminister Paul maatregelen neemt. EenVandaag vroeg onze voorzitter Karin Straus om haar reactie op deze problematiek.

“Scholen willen meer maatwerk en passend onderwijs bieden, maar hebben daar simpelweg de capaciteit niet voor”, aldus Straus in de uitzending op 12 april op NPO1. “Het lerarentekort, maar ook het ontbreken van extra ondersteuning in de klas en de bureaucratie rondom dit maatwerk, maakt dat het heel veel van het team vraagt om dit maatwerk voor elkaar te krijgen.”

Er zijn verschillende redenen waarom deze kinderen niet naar school gaan. De grootste groep bestaat uit kinderen met ernstige fysieke of psychische problemen. Ook hoogbegaafdheid, pesten, discriminatie, problemen thuis, geloofsovertuiging en verschillen van inzicht tussen school en ouders kunnen redenen zijn om kinderen thuis te laten. Kinderombudsman Kalverboer vraagt de minister om ervoor te zorgen dat er voldoende hulp in de klas beschikbaar is, zodat kinderen niet thuis komen te zitten.

Karin Straus geeft in de tv-uitzending aan dat in sommige regio’s het wel lukt om kinderen met een extra beperking naar school te laten gaan, zoals een school in het Westland die ze onlangs bezocht. “Zij hebben er twee jaar over gedaan om samen met het samenwerkingsverband een werkwijze uit te werken. Dit komt ook door de overtuigingskracht en het doorzettingsvermogen van de schoolleider, de expertise die in huis gehaald is en de inzet van ouders eromheen die het heel graag wilden.” Ze geeft aan dat we daarvan kunnen leren, maar dat er ook een deel van de oplossing schuilt in meer capaciteit in de school en minder bureaucratie.

Links