AVS kritisch op wetsvoorstel terugdringen verzuim

Op 9 september sprak de AVS in een online gesprek over het wetsvoorstel met een aantal directeuren uit het PO en het S(B)O. De input van deze collega’s gebruikten we om het standpunt van de AVS te toetsen en te versterken. Dit leverde een uitgebreide reactie op richting de minister via de internetconsultatie over het wetsvoorstel Terugdringen Verzuim die tot 23 september openstond.

Zoals de AVS al eerder meldde, wil minister Wiersma het aantal thuiszitters terugdringen en daarvoor heeft hij een actieplan ontvouwen met daarin o.a. nieuwe wetgeving (aanpassingen Leerplichtwet, WPO, WVO, WEC, WEB, WRO). Kern van de aanpassingen zijn een verscherping van het verzuimbeleid van scholen (verplicht beleid, intensifiëring registratie) en het verstevigen van de rol die samenwerkingsverbanden en leerplichtambtenaren spelen.

De AVS verwacht dat de nieuwe wetgeving een verzwaring van de administratieve last voor scholen inhoudt en nauwelijks een bijdrage zal leveren aan het terugdringen van het (langdurig) verzuim. Het probleem is daarvoor te complex en te hardnekkig. Bovendien gaat het om het regelen/ vastleggen van zaken die in de praktijk vaak al gebeuren.

De sleutel voor het terugdringen van het langdurig verzuim ligt volgens de AVS veel meer in een betere samenwerking tussen school, samenwerkingsverband, leerplichtambtenaar en jeugdzorg. De AVS is ervan overtuigd dat de echte oplossing van langdurig leerlingenverzuim niet gelegen is in meer administratie, maar in systemisch en waar nodig creatief maatwerk dat nu onvoldoende gegeven kan worden, omdat onderwijs, leerplicht en zorg elkaar nog steeds onvoldoende kunnen vinden en aanvullen, en omdat wetgeving soms knelt of beperkend is. De volledige reactie van de AVS lees je hieronder bij de downloads.