Lees ook

  • Keuzeproces nieuw leermiddel complex

    Scholen die een nieuw leermiddel willen aanschaffen, staan voor een uitdaging. Dit komt deels doordat het aanbod niet altijd aansluit bij de behoeftes van de school, en deels doordat het bij het team nogal eens aan kennis ontbreekt om de kwaliteit van de leermiddelen te beoordelen. Dit zijn de uitkomsten van het onderzoek dat het Leermiddelen Adviescentrum CLU uitvoerde in opdracht van de PO-Raad. Keuzeprocessen voor nieuwe leermiddelen verlopen op scholen verre van doordacht, blijkt uit...

  • Leveranciers berekenen btw-verlaging leermiddelen niet altijd door aan scholen

    Een aantal leveranciers van ict-producten heeft de btw-tarieven op digitaal leermateriaal niet verlaagd van 21 naar 9 procent, wat per 1 januari 2020 moest ingaan. Uit een analyse van SIVON, een coöperatie van schoolbesturen in het po en vo, en Kennisnet onder leveranciers van veelgebruikte producten in het primair onderwijs blijkt dat een aantal leveranciers hun tarieven (ongeveer) hetzelfde heeft gehouden als voor de verlaging. Dit betekent dat sommige leveranciers daarmee feitelijk een...

  • Leermiddelenkeuze sluit moeizaam aan bij wensen en onderwijsvisie

    De leermiddelen die scholen kiezen sluiten niet helemaal aan bij de wensen van leraren en de visie van de school. Leraren zijn vaker op zoek naar flexibele leermiddelen en onderwijs op maat. Dit blijkt uit de ‘Verkenning proces leermiddelenkeuze’, die in 2017 werd uitgevoerd door Kennisnet en SLO in het kader van het Doorbraaktraject Onderwijs & ICT. Het onderzoek, waarvoor literatuurstudie, gesprekken met onderwijsprofessionals en experts en intensieve ontwerpsessies zijn ingezet, richtte...

Al het nieuws over leermiddelen