Keuzeproces nieuw leermiddel complex

Scholen die een nieuw leermiddel willen aanschaffen, staan voor een uitdaging. Dit komt deels doordat het aanbod niet altijd aansluit bij de behoeftes van de school, en deels doordat het bij het team nogal eens aan kennis ontbreekt om de kwaliteit van de leermiddelen te beoordelen. Dit zijn de uitkomsten van het onderzoek dat het Leermiddelen Adviescentrum CLU uitvoerde in opdracht van de PO-Raad.

Keuzeprocessen voor nieuwe leermiddelen verlopen op scholen verre van doordacht, blijkt uit het onderzoek. Vooral als er op de school geen duidelijke visie is op onderwijs, het vakgebied of de gewenste leermiddelenmix. Ook een gebrek aan kennis over vakdidactische processen  en leerzaamheid van leermiddelen leidt nogal eens tot ondoordachte besluiten. Daarnaast verschillen scholen sterk in hun behoeften en wensen wat leermiddelen betreft. Leerkrachten beschikken niet altijd over de meest actuele kennis over de kwaliteit van leermiddelen. De aan- of afwezigheid van die kennis beïnvloedt vaak de vraag aan de aanbieders. Dat geldt met name voor de leermiddelenmix: voornamelijk digitaal met papieren aanvulling of andersom?

De onderzoekers pleiten ervoor dat scholen zich bewust zijn van zowel hun huidige leermiddelenmix als de gewenste. Daarnaast is professionalisering op het gebied van leermiddelen gewenst. Het keuzeproces is een goede aanleiding om hieraan te werken.

Link

Keuze voor nieuw leermiddel is complexe uitdaging voor scholen (PO-Raad)