Leveranciers berekenen btw-verlaging leermiddelen niet altijd door aan scholen

Een aantal leveranciers van ict-producten heeft de btw-tarieven op digitaal leermateriaal niet verlaagd van 21 naar 9 procent, wat per 1 januari 2020 moest ingaan. Uit een analyse van SIVON, een coöperatie van schoolbesturen in het po en vo, en Kennisnet onder leveranciers van veelgebruikte producten in het primair onderwijs blijkt dat een aantal leveranciers hun tarieven (ongeveer) hetzelfde heeft gehouden als voor de verlaging. Dit betekent dat sommige leveranciers daarmee feitelijk een prijsverhoging doorvoeren. SIVON gaat namens de po-schoolbesturen hierover in gesprek met de leveranciers.

SIVON heeft contact gelegd met 8 leveranciers van veelgebruikte producten. Daaruit blijkt dat Snappet, Gynzy en Blink de btw-verlaging niet hebben doorgevoerd. Andere leveranciers lijken bij enkele producten de btw-verlaging niet geheel door te geven aan het onderwijs. Op de factuur van de leveranciers staat weliswaar het btw-tarief van 9 procent, maar het totaalbedrag is hetzelfde gebleven als het voorgaande jaar, toen het btw-tarief 21 procent was. Er is dus sprake van een stilzwijgende prijsstijging van 11 procent.

Oproep aan schoolbesturen: meld je aan

De PO-Raad en SIVON vragen schoolbesturen om zich aan te melden en aan te geven welke andere leveranciers de verlaging van het btw-tarief ook niet hebben doorgevoerd. Ga voor meer informatie en aanmelden naar sivon.nl/btw.

Link