Gerard is een man van de praktijk en van de verbinding. Zijn manier van werken is pragmatisch en zet mensen in beweging. Daar waar mogelijk zorgt hij voor verbinding met andere organisaties om de kwaliteit in en rond de schoolinstelling te verhogen.   Adviseur bij Leeuwendaal

Berichten

Hebben ouders invloed op het onderwijskundig rapport?

De AVS Helpdesk krijgt regelmatig vragen over ouders die invloed willen uitoefenen op het onderwijskundig rapport. De school moet voor elke leerling die de school verlaat een onderwijskundig rapport opstellen voor de ontvangende school.

In artikel 42 van de WPO (Wet Primair Onderwijs) staat omschreven dat het onderwijskundig rapport wordt opgesteld door de directeur, na overleg met het onderwijzend personeel. Ouders hebben géén invloed op de inhoud van het onderwijskundig rapport en kunnen dus géén correcties doorvoeren. De ouders ontvangen wel ter kennisgeving een afschrift van het onderwijskundig rapport.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft meer informatie over het onderwijskundig rapport, https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/onderwijs/leerlingdossiers

Wat is nu eigenlijk ‘zorgplicht’?

Wie kent het kind het best?

Passend onderwijs en toelating tot het (speciaal) onderwijs

Regionaal ondersteuningsplan vervangt zorgplan samenwerkingsverband