Per 15 april 2021 zijn de protocollen voor het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus.

De wijzigingen hebben betrekking op:

Basisonderwijs:

 • I-6 Privacy: Informatie over privacy is opgenomen in de veel gestelde vragen op lesopafstand.nl (handreiking PO-Raad vervalt, nieuwe handreiking OCW).
 • IV-3 Thuisblijfregels leerlingen: uitzondering quarantaine voor kinderen t/m 6 jaar is vervallen. Als iemand in het huishouden naast milde coronaklachten ook last heeft van koorts of benauwdheid, dan blijven alle huisgenoten thuis tot de testuitslag bekend is, ongeacht hun leeftijd.
 • IV-6: Gezondheid: BSO en school zoeken onderling afstemming bij een besmetting, met inachtneming van de privacyregels.
 • IV-7 Gezondheid: Beschikbaar stellen van zelftesten voor onderwijspersoneel.
 • VI-1 Noodopvang: Zoek afstemming met de BSO bij schoolsluiting.

Speciaal onderwijs:

 • I-6 Privacy: Informatie over privacy is opgenomen in de veel gestelde vragen op lesopafstand.nl (handreiking PO-Raad vervalt, nieuwe handreiking OCW).
 • IV-3 Thuisblijfregels leerlingen: uitzondering quarantaine voor kinderen t/m 6 jaar is vervallen. Als iemand in het huishouden naast milde coronaklachten ook last heeft van koorts of benauwdheid, dan blijven alle huisgenoten thuis tot de testuitslag bekend is, ongeacht hun leeftijd.
 • IV-6: Gezondheid: BSO en school zoeken onderling afstemming bij een besmetting, met inachtneming van de privacyregels.
 • IV-7 Gezondheid: Beschikbaar stellen van zelftesten voor onderwijspersoneel.
 • VI-1 Noodopvang: Zoek afstemming met de BSO bij schoolsluiting.


Voortgezet speciaal onderwijs:

 • I-7 Privacy: Informatie over privacy is opgenomen in de veel gestelde vragen op lesopafstand.nl
 • II-2 Aanwezigheid leerlingen op school en (les) aanbod: bij bewegingsonderwijs buiten hoeft geen 1,5 m afstand te worden gehouden.
 • IV-7 Gezondheid: Beschikbaar stellen van zelftesten voor onderwijspersoneel en leerlingen. De protocollen zijn hieronder te downloaden.

De meest recente coronaprotocollen

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010