Protocollen coronavirus aangepast

Per 15 april 2021 zijn de protocollen voor het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus.

De wijzigingen hebben betrekking op:

Basisonderwijs:

 • I-6 Privacy: Informatie over privacy is opgenomen in de veel gestelde vragen op lesopafstand.nl (handreiking PO-Raad vervalt, nieuwe handreiking OCW).
 • IV-3 Thuisblijfregels leerlingen: uitzondering quarantaine voor kinderen t/m 6 jaar is vervallen. Als iemand in het huishouden naast milde coronaklachten ook last heeft van koorts of benauwdheid, dan blijven alle huisgenoten thuis tot de testuitslag bekend is, ongeacht hun leeftijd.
 • IV-6: Gezondheid: BSO en school zoeken onderling afstemming bij een besmetting, met inachtneming van de privacyregels.
 • IV-7 Gezondheid: Beschikbaar stellen van zelftesten voor onderwijspersoneel.
 • VI-1 Noodopvang: Zoek afstemming met de BSO bij schoolsluiting.

Speciaal onderwijs:

 • I-6 Privacy: Informatie over privacy is opgenomen in de veel gestelde vragen op lesopafstand.nl (handreiking PO-Raad vervalt, nieuwe handreiking OCW).
 • IV-3 Thuisblijfregels leerlingen: uitzondering quarantaine voor kinderen t/m 6 jaar is vervallen. Als iemand in het huishouden naast milde coronaklachten ook last heeft van koorts of benauwdheid, dan blijven alle huisgenoten thuis tot de testuitslag bekend is, ongeacht hun leeftijd.
 • IV-6: Gezondheid: BSO en school zoeken onderling afstemming bij een besmetting, met inachtneming van de privacyregels.
 • IV-7 Gezondheid: Beschikbaar stellen van zelftesten voor onderwijspersoneel.
 • VI-1 Noodopvang: Zoek afstemming met de BSO bij schoolsluiting.


Voortgezet speciaal onderwijs:

 • I-7 Privacy: Informatie over privacy is opgenomen in de veel gestelde vragen op lesopafstand.nl
 • II-2 Aanwezigheid leerlingen op school en (les) aanbod: bij bewegingsonderwijs buiten hoeft geen 1,5 m afstand te worden gehouden.
 • IV-7 Gezondheid: Beschikbaar stellen van zelftesten voor onderwijspersoneel en leerlingen. De protocollen zijn hieronder te downloaden.

De meest recente corona richtlijnen

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden