Lees ook

  • Registratie leerlinggewichten vervalt vanaf 1 augustus 2019

    Vanaf 1 augustus 2019 hoeven scholen geen gewicht van nieuwe leerlingen meer te registreren. Dit komt omdat vanaf schooljaar 2019-2020 de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid verdeeld worden op grond van de nieuwe CBS-indicator. In het huidige schooljaar is het nog wel nodig om de gewichten vast te stellen en te registreren.   De nieuwe CBS-indicator maakt gebruik van centrale registerdata, waardoor de gewichten niet meer op schoolniveau geregistreerd hoeven te worden. Het...

  • Terugvordering onderwijsachterstandengeld gewichtenregeling

    Basisscholen moeten de staat 32 miljoen euro terugbetalen voor onderwijs aan achterstandsleerlingen, kondigde minister Slob medio februari aan. De betreffende schoolbesturen kunnen niet allemaal aantonen dat ze dit geld rechtmatig ontvangen hebben. Tegelijkertijd is het totale onderwijsachterstandenbudget sinds 2011 met 160 miljoen afgenomen. Schoolbesturen hebben bezwaar kunnen maken tegen de terugvordering van de middelen. Veel scholen hebben daar gebruik van gemaakt en in meer dan de...

  • ’Eindtoets mag nooit zwaarwegend criterium zijn voor kwaliteitsoordeel over school’

    De vaste Kamercommissie voor OCW heeft op 2 februari een rondetafelgesprek gehouden met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld en specialisten over de status van eindtoetsen en de gewichtenregeling in de beoordeling van scholen. Ook AVS-voorzitter Petra van Haren was aanwezig. “De eindtoets kan nooit als bepalende factor gelden voor de kwaliteitsbeoordeling van een school.” AVS-voorzitter Petra van Haren en andere vertegenwoordigers uit het onderwijsveld bij de aanvang van het...

Al het nieuws over gewichtenregeling