Geen gepaste loonsverhoging voor het onderwijs

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben de afgelopen weken geprobeerd het kabinet te bewegen meer geld ter beschikking te stellen voor een goede loonsverhoging. Dit is niet gelukt.

Meer financiële ruimte nodig

Om in het primair en voortgezet onderwijs te komen tot een nieuwe cao vinden op dit moment onderhandelingen plaats. Er is meer geld nodig voor een goed loonbod vanwege de hoge inflatie. Ook is dit geld nodig om het vak aantrekkelijker te maken waardoor we de personeelstekorten van zowel schoolleiders als leraren kunnen terugdringen.

De financiële ruimte die er nu ligt is echter verre van voldoende. In een sector waar tekorten enorm zijn en de toegevoegde waarde voor onze maatschappij van onschatbare waarde, mag je niet toestaan dat personeel koopkrachtverlies leidt. Ook vanuit de werknemers is de afgelopen weken actie gevoerd om deze boodschap kracht bij te zetten. AVS heeft deze acties ook gesteund omdat het personeelsvraagstuk in het onderwijs niet alleen iets van werkgevers is, maar van ons allemaal de volle aandacht en gezamenlijke inspanningen vraagt. 

De lerarenvakbonden in het primair en voortgezet onderwijs (AOb, CNV, FNV en FvOv) hebben vervolgens op 26 mei 2023 ook een ultimatum aan het kabinet gesteld: zorg voor extra bekostiging voor de lonen in het onderwijs anders volgen er stakingen. AVS heeft hier vooralsnog niet aan meegedaan. Het is onze wens om gezamenlijk met werkgevers op te blijven trekken.

Ledenraadpleging in de zomer

Nu de lerarenvakbonden een ‘nee’ hebben gekregen op hun ultimatum betekent dit dat zij zich voorbereiden op verdere acties. Vandaag hebben zij aangekondigd op 5 oktober 2023 te willen gaan staken in het funderend onderwijs. Op de dag van de leraar, in de week van het onderwijs, wil men de noodkreet voor een eerlijke salarisverhoging kracht bijzetten. De concrete invulling van deze staking moet voor 22 juli verder vorm krijgen. Zodra we daar meer duidelijkheid over hebben gaan wij hierover in gesprek met onze leden via een ledenraadpleging.

AVS-voorzitter Karin Straus:

Het onderwijs kent grote personeelstekorten, zowel voor schoolleiders als voor leraren. Met het Onderwijsakkoord hebben het kabinet, werkgevers en werknemers het afgelopen jaar samen opgetrokken om het werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken. Dat heeft weinig zin als we de lonen van schoolleiders niet op peil houden!’

We blijven in de tussentijd echter niet stilzitten. We werken allemaal keihard, samen met het kabinet en dankzij het Onderwijsakkoord, om via allerlei manieren het personeelstekort in het onderwijs terug te dringen. Dat heeft echter weinig zin als we tegelijkertijd niet de lonen op peil houden.

We gaan door met lobbyen voor een loonsverhoging die recht doet aan de hogere kosten die medewerkers dagelijks voelen in hun portemonnee. Ook blijven we samen met de lerarenvakbonden en met de werkgevers overleggen om tot een akkoord te komen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs.

Voor AVS is het – naast de broodnodige loonsverhoging – ook belangrijk dat schooldirecteuren in het primair onderwijs beter ingeschaald worden om zo de oplopende tekorten terug te dringen. Of dit overleg tot een onderhandelaarsakkoord leidt, is op dit moment nog niet duidelijk.