AVS steunt acties in het voortgezet onderwijs

Op 25 mei voeren vakbonden en medewerkers, met steun van de werkgevers, in het voortgezet onderwijs actie. De acties zijn gericht om het kabinet te bewegen extra geld ter beschikking te stellen voor een goede loonsverhoging. Er is meer geld nodig om een nieuwe, fatsoenlijke cao af te sluiten. AVS steunt deze acties.

Op dit moment vinden de onderhandelingen plaats om zowel in het vo als in het po te komen tot een nieuwe cao. Het grote leraren- én schoolleiderstekort, naast de huidige hoge inflatie, maakt dat er extra geld nodig is om tot een goed loonbod voor deze nieuwe cao te komen. Eerder stuurden de werkgeversorganisaties van po en vo hierover al een gezamenlijke brief aan de minister.

Daarnaast hebben we het afgelopen jaar in het Onderwijsakkoord met de minister afgesproken om de loonkloof tussen po en vo te dichten en dicht te houden. Dat lukt niet met te weinig geld! Het is belangrijk om tot dezelfde goede loonafspraken in beide onderwijssectoren te komen.

De sociale partners zetten de inhoudelijke gesprekken voort om tot een akkoord te komen voor een nieuwe cao voor primair onderwijs. Voor AVS is daarbij ook belangrijk dat schooldirecteuren in het po beter ingeschaald worden om zo, naast het lerarentekort, ook de oplopende tekorten en de toenemende inzet van interim-schoolleiders terug te dringen.

Of de gesprekken tot een onderhandelaarsakkoord gaan leiden, is op dit moment nog niet duidelijk.

AVS-voorzitter Karin Straus: “AVS roept het kabinet op om gehoor te geven aan deze gezamenlijke oproep van het onderwijs om structureel extra geld beschikbaar te stellen. Alleen dit is een structurele oplossing om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en deze te borgen naar de toekomst.”

Link