Op naar betere arbeids-voorwaarden

Het kabinet is aan zet om met meer geld over de brug te komen. Dit hebben de werkgeversorganisaties van het primair en voortgezet onderwijs via een brief bij de minister aangekaart. Ondertussen blijven de sociale partners, waar onder AVS, inhoudelijk met elkaar in gesprek om te komen tot een akkoord voor een nieuwe cao voor primair onderwijs. Het is op dit moment niet duidelijk wanneer de gesprekken tot een akkoord leiden. AVS zet in op aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor schoolleiders (zie inzetbrief).

Verder wil AVS dat de cao-teksten en afspraken in de cao helder en eenduidig zijn. Voor scholen zijn zo de afspraken beter te begrijpen en uit te voeren.

De betrokken partijen van primair en voortgezet onderwijs hebben, bij het dichten van de loonkloof, de garantie afgegeven dat er geen verschillen mogen ontstaan in de loonontwikkeling van beide sectoren. Er is dan ook nauw overleg met de sociale partners van het voortgezet onderwijs.

Zodra er meer te melden is over de cao-onderhandelingen, lees je dat op onze site of in de nieuwsbrief.

Links