AVS: hoogste prioriteit terugdringen schoolleiderstekort

CAO-onderhandelingen

Voor de CAO PO komt AVS met een eigen inzet en geeft daarmee de hoogste prioriteit aan het structureel terugdringen van het schoolleiderstekort.

Het is vijf voor twaalf. In het traject naar een nieuwe cao voor het primair onderwijs vond op 13 april 2023 de eerste formele bijeenkomst plaats met sociale partners. Wat AVS betreft zouden sociale partners nu cao-afspraken moeten maken om het tij te keren en het schoolleiderstekort terug te dringen.

Lees de inzet van de AVS

Het tekort aan schoolleiders is inmiddels toegenomen tot 13,6% en ligt daarmee procentueel hoger dan het lerarentekort. Ook de prognoses voor de komende jaren zijn zorgwekkend gezien het te verwachten natuurlijk verloop en nu steeds meer directeuren de beloning niet meer passend vinden bij de inhoud en verantwoordelijkheid van het werk. Steeds meer leraren en zij-instromers kiezen er niet voor om schoolleider te worden omdat het salaris als knelpunt wordt ervaren. Het volume verborgen tekorten (interim schoolleiders en zelfstandig professionals) loopt in sommige steden binnen de G5 op tot meer dan 50 procent.

Inzet AVS voor de cao primair onderwijs, samengevat:

– Behoud koopkracht
– Gerichte beloningsmaatregelen voor schoolleiders
– Beter introductieprogramma en professionalisering
– Verhoging reiskostenvergoeding

Lees ook de inzet van: