Nu.nl heeft een nieuwssite voor basisschoolkinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar gelanceerd. Met de site wil Nu.nl aansluiten bij de belevingswereld van deze leeftijdsgroep.

Op NuJunior.nl staan berichten over het belangrijkste wereldnieuws, in begrijpelijke taal. Bij heftige berichtgeving, bijvoorbeeld over een aanslag in Nederland, besteedt NuJunior veel aandacht aan uitleg en het geruststellen van kinderen, aldus Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van Nu.nl. Het nieuwe merk wordt ook actief op Instagram, YouTube en – op termijn – Whatsapp.

NuJunior schrijft ook over Prinsjesdag en de kabinetsplannen, dat wat relevant is voor de doelgroep. Zoals dat de basisscholen 333 miljoen euro extra krijgen, vooral om juffen en meesters aan te nemen. En dat er extra geld komt voor schoolreisjes naar de Tweede Kamer.

CheckNU
Voor pubers heeft Nu.nl de site checkNU gelanceerd. De site, die zich richt op 12 tot en met 18-jarigen, gaat werken met jonge reporters uit het land, die stories en posts voor ons maken. Ook andere elementen die pubers aanspreken, zoals het gebruik van emoji’s en heftige kleuren, worden gebruikt.

Links

Gerelateerd nieuws