Alle hens aan dek

Schip Ahoy! Eindelijk lijkt het erop dat de publieke opinie langzaam haar steven keert, als een tanker die van koers verandert. En daarmee de bereidheid om te investeren in onderwijs. Zowel de stuurlui op het schip als die aan wal wijzen dat er nog verder gedraaid moet worden. Draai! In de richting van meer inhoudelijke dialoog. Draai! In de richting van samenwerken in het belang van de leerlingen en de toekomst. Draai! In de richting van voldoende investeringen om een aantrekkelijke onderwijsarbeidsmarkt te realiseren. Draai! In de richting van maatwerk en loskomen van de vroegselectie. Draai! In de richting van gelijke kansen creëren door ongelijke aanpak. Draai! In de richting van een positieve ontwikkeling van onderwijsinnovatie. Draai! In de richting van een stelselwijziging die tegemoet komt aan de ontwikkelbehoefte van leerlingen. Draai! Draai! Draai! En doe het snel, want anders zijn we te laat en koersen we af op een onderwijscrisis van ongekende omvang met een rampzalige afloop. Zelfs de werkgevers van Nederland roepen op tot investeren in onderwijs, want zij zien waar de huidige koers toe leidt. Gaan we het redden?
Nog altijd voeren onderwijs, ouders en leerlingen actie omdat de stuurlui in de politiek het stuurwiel écht moeten helpen draaien. Anders kan de onderwijstanker haar boeg niet op tijd de goede kant op krijgen. Rederij Nederland BV investeert heus wel wat in het onderhoud, de lading en koers van de onderwijstanker, maar blijft op het niveau van ‘drijvend houden’. En dat is niet genoeg om volle kracht vooruit te gaan en het roer drastisch om te gooien. Hoe kan het dat de scheepshoorn schijnbaar maar niet wordt gehoord? En de schoolleiders? Die staan zoals altijd aan het roer van hun school en laveren, draaien en sturen wat ze kunnen om de klippen en stromingen zo goed mogelijk te omzeilen en samen met hun mensen een koers te varen in het belang van hun leerlingen. Moeten we echt eerst zinken of stuurloos blijven dobberen in de haven voordat Rederij Nederland haar verantwoordelijkheid neemt? Dat moeten we niet willen! Dus stuurlui en iedereen die wat kan betekenen: het is alle hens aan dek. Investeren en hard werken om het onderwijs weer op koers te krijgen!