Organisaties in het primair onderwijs richten sectororganisatie op

De organisaties in het primair onderwijs – AVS (schoolleiders), Besturenraad, BondKBO, LVGS, VBS en VOS/ABB (schoolbesturen) – die schoolbesturen en schoolleiders vertegenwoordigen, hebben gezamenlijk het besluit genomen een sectorbrede organisatie op te richten die de gemeenschappelijke belangen van het gehele primair onderwijs gaat behartigen. De organisatie zal onder andere de scholen en hun besturen in de CAO-onderhandelingen vertegenwoordigen.

De oprichting van de sectororganisatie geschiedt in twee fasen.

Per 1 januari 2008 kunnen schoolbesturen lid worden van de organisatie en per 1 augustus 2008 is de organisatie operationeel.

De verantwoordelijkheid voor de gehele operatie berust bij een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse organisaties, voorgezeten door Leo Lenssen. Een projectgroep onder leiding van Olaf McDaniel is belast met de uitvoering van de voorbereiding.

De nieuwe organisatie zal de grootste sectororganisatie zijn in het onderwijs. Het aantal scholen in deze sector is ruim 7.300 en er werken 350.000 mensen, van wie 7.500 als schoolleider. Het budget bedraagt ongeveer 8,5 miljard euro.

Sectororganisatie

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.