Vorig schooljaar sloeg in het primair onderwijs behoorlijk de vlam in de pan. Dat was nodig. En juist het samen optrekken in één PO-Front gaf en geeft kracht aan de belangrijke doelstelling: een eerlijk salaris en minder werkdruk. Ook bij jullie, de leidinggevenden, is de vlam ontstoken. Samen zijn we gaan staan voor onze leerkrachten en hebben daardoor veel bereikt. Dat is iets om trots op te zijn. Dus tevredenheid over wat er wél is bereikt, mocht gehoord worden.

Was en is dit de gehele inzet van de AVS? Nee! Er ligt nog een gloeiend kooltje in onze hand, want de bredere agenda en inzet van de AVS voor een eerlijk salaris en minder werkdruk voor leidinggevenden is nog niet voldoende gerealiseerd. Hierover sloegen bij een aantal van jullie behoorlijk de vlammen uit! Ook hebben velen hun begrip uitgesproken voor onze ‘waakvlamstand’ in afwachting van het moment om voor deze brede inzet verder te ontvlammen. In vele vlammende betogen hebben (adjunct-)directeuren en bestuurders laten weten dat er door de onderhandelende sociale partners dicht bij het vuur nu ook meer gedaan moet worden voor de salarissen van de rest van de sector. Tijd om dóór te pakken. Het is niet dat leiders licht ontvlambaar zijn, maar zij willen nu zeer duidelijk hun stem laten horen richting de sociale partners, de politiek, het ministerie en de maatschappij. Want het onvoldoende faciliteren en positioneren van schoolleiders is gevaarlijk voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs, en dat willen we zichtbaar maken.

Kortom: het is nu de beurt aan de leidinggevenden om te gaan vlammen! Maar altijd ben je ook eindverantwoordelijk, dus passend handelen bij het ontsteken van de vlam is geboden. Daarom is het tijd voor het luiden van het brandalarm. Een zichtbare vlam met een helder signaal.

Ik roep alle leidinggevenden op om op 12 september vurig actie te voeren!

1 september 2018