Zowel Europees als nationaal beleid richt zich op een leven lang leren en ontwikkelen. De onderliggende redenen gaan over meegroeien met en voorbereiden op de dynamische maatschappij van de toekomst. Dat vraagt om professionalisering, creativiteit en flexibiliteit. We gaan er inmiddels van uit dat nieuwe ontwikkelingen zich continu zullen voordoen en houden rekening met het ontstaan van onverwachte en onvoorspelbare situaties. Verandering is vanzelfsprekend. Dat vergt nogal wat van mensen en van het (funderend) onderwijs. Als sector hebben we nog veel te doen om deze uitgangspunten ook op onszelf te betrekken, als het gaat om de systemen en werkwijzen waar we aan gewend zijn. Waar we in de commerciële sector bedrijven en winkels in hoog tempo hebben zien sneuvelen omdat zij niet tijdig in wisten te haken op nieuwe ontwikkelingen en vragen vanuit de hedendaagse maatschappij, zien we ook in de publieke sector soortgelijke patronen ontstaan.
Omdat er een trage reactie is op veranderende behoeften, staan nieuwe partijen op die in aanpak en inhoud wél die nieuwe behoefte vertegenwoordigen. Zichtbare voorbeelden hiervan zijn het ontstaan van particulier onderwijs, initiatieven als 10-14 onderwijs, de herontwikkeling van het nationale curriculum (Curriculum.nu) waarbij leraren met schoolleiders in the lead zijn, de beweging PO in Actie die transformeert naar een vakbond nieuwe stijl of initiatieven als ‘Méér Muziek in de Klas’ en Stichting leerKRACHT, die koersen op het zichzelf overbodig maken.
De rol van (sociale) media blijkt significant belangrijk en daar goed en effectief mee omgaan is heel bepalend voor succes. De AVS is met haar leden in gesprek over deze ontwikkelingen en wat het vraagt van onze organisatie om tijdig in transitie te zijn binnen ons werkveld, met behoud van kwaliteit en stabiliteit. Met name onze ledenraad adviseert over lef en ondernemerschap tonen en goed blijven beantwoorden aan de behoeften van schoolleiders. Een leven lang leren en ontwikkelen is nodig, voor onze leerlingen, leraren, schoolleiders en scholen. En dus ook voor de AVS. Samen met u gaan we dit aan. Blijf uw mening met ons delen, via de peilingen, telefoon, email of Twitter (@schoolleider en #wijschoolleiders) en natuurlijk in persoonlijke gesprekken. Transitie doe je samen.

De AVS wenst haar leden, partners en andere relaties een voorspoedig 2018!

Interessant?
Dit artikel stond in KADER , het vakblad voor schoolleiders, dat AVS-leden exclusief ontvangen. Wil jij KADER ook op de deurmat hebben? Word lid of abonnee, ontvang voortaan een kersvers exemplaar in de brievenbus en versterk de positie van schoolleiders.