Als school wordt je steeds voor nieuwe uitdagingen geplaatst. Maatschappelijke veranderingen en vragen vanuit de samenleving maken dat je rol als directeur continu aan verandering onderhevig is.

De academie van AVS zet daarom hoog in op een relevant en actueel professionaliseringsaanbod voor schoolleiders. Zodat je altijd bij ons terecht kunt voor kennis, inspiratie en praktische handreikingen om invulling te geven aan je rol als leider en voor het ontwikkelen van de daarbij behorende vaardigheden. Op dit moment zijn de volgende leergangen in ontwikkeling. Laat je gegevens achter en wij geven een seintje als de inschrijving openstaat.

  • Leergang Strategische bedrijfsvoering

    Ben jij in control? Of laat jij je nog te veel leiden door de waan van de dag. Of het nu gaat om nieuwe technologieën, goed werkgeverschap, onderwijshuisvesting of het acteren op veranderende demografische omstandigheden en de relaties met belanghebbende partijen buiten de school. Er wordt veel van jou als schoolleider gevraagd op het gebied van bedrijfsvoering. Des te belangrijker is het dat jij de touwtjes stevig in handen hebt. Zeker in een tijd waarin veranderingen elkaar snel opvolgen en zekerheden steeds minder zeker zijn. Met deze leergang krijg je grip op de bedrijfsvoering van je schoolorganisatie en weet je…

    Meer informatie: Leergang Strategische bedrijfsvoering