Scholen mogen met hun leerlingen op schoolreis, schoolkamp of excursie. Volg voor het vervoer de
regels en adviezen die daarvoor gelden, bijvoorbeeld het advies om buiten de spits te reizen. Volg
de regels op die op die bestemming gehanteerd worden. Voor buitenlandse reizen en reisadviezen
kan meer informatie worden gevonden op www.nederlandwereldwijd.nl.

Verder moet rekening gehouden met de maatregelen in het servicedocument voortgezet onderwijs,
zoals de afstandsmaatregel tussen leraren en leerlingen. Dit geldt ook voor ouders die meegaan op
een buitenlands reis of schoolreis/excursie. Ouders die kinderen vervoeren in een personenauto
zijn niet verplicht om een mondkapje op te zetten.