In artikel 2.3, lid 3, van de CAO PO 2021 is bepaald dat een werknemer niet verplicht is op een voor hem niet reguliere (ingeroosterde) werkdag te komen werken.

Het uitgangspunt is dat er per schooljaar afspraken gemaakt worden op welke dagen in de week de werknemer wordt ingezet (artikel 2.3, lid 2). Dit maakt onderdeel uit van het werkverdelingsplan (artikel 2.3, lid 1).

Indien voor de zomervakantie de datums voor de werkdagen zijn vastgesteld, dan worden het daarmee reguliere werkdagen. Dit geldt ook voor de werknemer, die normaal niet op de betreffende dag werkzaam is.
Van de werknemer mag verwacht worden dat hij aanwezig is op deze dagen.

Uiteraard zijn er situaties denkbaar dat van een werknemer niet verlangd mag worden, gezien andere verplichtingen, ook in de privésfeer (artikel 2.3, lid 3) aanwezig te zijn op bijvoorbeeld een studiedag als deze halverwege schooljaar gepland wordt. Alleen met wederzijds goedvinden kunnen hierover afspraken worden gemaakt (artikel 2.3, lid 5).