Lees ook

  • Snel een verantwoorde schoolgids

    Sinds februari kunnen scholen gebruikmaken van een nieuwe module in het softwareprogramma Vensters: de schoolgids. Hiermee is het eenvoudig om een schoolgids samen te stellen, waar alle - verplichte - onderdelen in staan. Diverse schoolleiders experimenteerden ermee. “Het was veel minder werk.” “Mijn oude schoolgids was veel uitgebreider, maar bevatte ook onnodige informatie. Het was veel minder werk om de schoolgids met Vensters te maken. Elke week heb ik een hoofdstuk gedaan en in...

  • Schoolgids goed gelezen en gebruikt door ouders

    Ouders gebruiken de schoolgids vooral voor het opzoeken van informatie en afspraken op school. Ook bij de schoolkeuze of oriëntatie op een school wordt de schoolgids door ouders bekeken. Uitleg over termen, meer gelijke opzet van schoolgidsen en een digitale versie zijn ontwikkelpunten. Dit blijkt uit een peiling van Ouders & Onderwijs en Vensters PO onder 218 respondenten. Bijna alle ouders lezen de schoolgids of bladeren deze door. Ruim een op de drie ouders leest de schoolgids zelfs...