Lees ook

  • Eerste Kamer stemt in met wet vereenvoudiging samenwerkingsschool

    De Eerste Kamer heeft op 11 juli 2017 na een uitgebreid debat de ‘Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool’ aangenomen. VVD, PvdA, 50PLUS, SP, D66 en PVV stemden voor. SGP, ChristenUnie, CDA, GroenLinks, PvdD en OSF stemden tegen. Een samenwerkingsschool is een fusieschool waarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs wordt aangeboden. Het wetsvoorstel is bedoeld om - door de vereenvoudiging van de bestuurlijke vormgeving - de mogelijkheden om een samenwerkingsschool tot...

  • Eerste Kamer neemt wetsvoorstel samenwerkingsschool nog niet in behandeling

    De Eerste Kamer heeft besloten de procedure om het wetsvoorstel ‘Samen sterker’ in behandeling te nemen nog even uit te stellen. De senatoren willen eerst voorlichting van de Raad van State. Dat is een uitzonderlijke situatie. De Raad van State was in haar advies van bijna een jaar geleden zeer kritisch over het feit dat deze wet regelt dat een samenwerkingsschool onder openbaar bestuur kan vallen. Dan wordt namelijk de overheid (of de gemeente) verantwoordelijk voor op godsdienstige of...

  • Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel samenwerkingsschool

    Het wetsvoorstel van staatssecretaris Sander Dekker om het vormen van samenwerkingsscholen te vergemakkelijken is door de Tweede Kamer gekomen. Een duidelijke meerderheid stemde voor het wetsvoorstel van Dekker, maar de christelijke fracties stemden tegen. Zij zijn bang voor een aantasting van de positie van het bijzonder onderwijs. Enkele amendementen rondom (de invloed van) de verplichte identiteitscommissie werden verworpen. Een amendement van SP’er Jasper van Dijk om algemene...

Al het nieuws over samenwerkingsscholen