Lees ook

  • Uiterlijk 25 mei aanmelden voor regelluwe scholen

    Po- en vo-scholen die nog mee willen doen aan het experiment regelluwe scholen kunnen zich nog tot vrijdag 25 mei (voor 12.00 uur) aanmelden. Ook scholen met het predicaat ‘goed’ kunnen zich opgeven. Het experiment is uitgebreid met vijf thema’s of deelexperimenten. Binnen het experiment Regelluwe scholen mag een beperkt aantal basisscholen en vo-scholen bepaalde regels loslaten om vernieuwingen te kunnen doorvoeren in hun onderwijs. Doel is te onderzoeken of het afwijken van bepaalde...

  • Regeldruk door administratieve verplichtingen

    Werkdruk is een serieus probleem in het onderwijs. Belangrijke oorzaken zijn regeldruk en registratieverplichtingen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Regeldruk in het primair onderwijs’ dat Regioplan heeft uitgevoerd in opdracht van de Werkgroep Regeldrukagenda en het ministerie van OCW.   Meer dan de helft van de meldingen van schoolleiders gaat over beleid en verantwoording. Als voorbeelden worden genoemd: schoolplannen, schoolgids en jaarverslagen. Maar ook registraties rond Passend...

  • ‘Een stapje dichter bij de toekomst’

    Ruim veertig scholen mogen vanaf nu hun teugels wat meer laten vieren. Zij doen mee aan de pilot Regelluwe scholen die op 1 januari is gestart. “Verwacht niet dat we een revolutie teweegbrengen.” Het experiment Regelluwe scholen geeft 44 basis- en middelbare scholen de ruimte om te innoveren. Ze mogen van veel regels afwijken, zoals het totaal aantal lesuren of de lengte van de opleiding, als dit de kwaliteit en doelmatigheid van het onderwijs ten goede komt. “We zien het als een...

Al het nieuws over regelluwe scholen