Met ingang van 1 oktober 1998 is de wetgeving op dit terrein verder aangescherpt. Voor die tijd mocht een derde deel van de oppervlakte van kantines, wacht- en recreatieruimten worden bestemd voor rokers, als in het overige deel hiervan geen hinder werd ondervonden. Een andere uitzondering was dat bovengenoemde ruimten tijdens een derde van de openingstijd werden uitgezonderd van het rookverbod. Deze uitzonderingen zijn in de praktijk nauwelijks hanteerbaar gebleken en leidden tot veel misverstanden. Daarom zijn die uitzonderingen per 1 oktober 1998 afgeschaft. Wel blijft het mogelijk om roken in de school toe te staan, als op één verdieping bijvoorbeeld twee docentenkamers of twee kantines zijn. Het roken is dan verboden in de grootste en toegestaan in de kleinste van de twee ruimten. Maar ook nu geldt deze uitzondering slechts als niet-rokers hier geen hinder van ondervinden. Het maken van deze uitzondering is dus geen verplichting. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsbevoegdheid met betrekking tot maatregelen op het gebied van het rookbeleid.