Na de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het Pensioenakkoord. Momenteel is de AOW-gerechtigde leeftijd vastgesteld op 66 jaar en 4 maanden. Aanvankelijk zou deze leeftijd in 2020 doorstijgen naar 66 jaar en 8 maanden en in 2021 naar 67 jaar. In het akkoord is echter besloten om de huidige AOW-gerechtigde leeftijd van 66 jaar en 4 maanden nog twee jaar te bevriezen en daarna met enkele maanden per jaar te laten stijgen naar 67 jaar in 2024. Als blijkt dat de gemiddelde levensverwachting blijft stijgen, gaat de AOW-gerechtigde leeftijd vanaf 2024 elk jaar met 8 maanden omhoog en niet meer met een heel jaar, zoals vóór het akkoord gepland was.

Nadert u de pensioengerechtigde leeftijd, dan kunt u in het volgende overzicht zien wat het akkoord precies voor u betekent:

U bent geboren… U krijgt AOW in: Uw AOW-leeftijd is:
na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 2019 66 jaar + 4 maanden
na 31 augustus 1953 en voor 1 september 1954 2020 66 jaar + 4 maanden
na 31 augustus 1955 en voor 1 september 1955 2021 66 jaar + 4 maanden
na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956 2022 66 jaar + 7 maanden
na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957 2023 66 jaar + 10 maanden
na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958 2034 67 jaar