In het Onderhandelaarsakkoord is aangegeven welke gevolgen er voortvloeien uit de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) voor wat betreft de ketenregeling, bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen en de transitievergoeding. Deze wet is van invloed op medewerkers in het openbaar onderwijs. Tot en met 31 december 2019 zijn er twee verschillende regelingen voor de bovenwettelijke uitkering (WOPO-regeling), die onderscheid maakt tussen medewerkers in het openbaar en bijzonder onderwijs op het gebied van aanstelling/benoeming en ontslag. Aan dit onderscheid wordt een einde gemaakt.

Het recht op de transitievergoeding, dat alleen voor medewerkers in het bijzonder onderwijs van toepassing is, wordt ook van toepassing op medewerkers in het openbaar onderwijs.
De ketenregeling, zoals die van toepassing is in het bijzonder onderwijs, wordt nu ook van toepassing in het openbaar onderwijs. Ook worden de bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding gelijk getrokken voor het openbaar en het bijzonder onderwijs.