Op 28 oktober 2020 is de Wet vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen vastgesteld. Met de wet wordt de bekostiging van het voortgezet onderwijs vereenvoudigd. De vereenvoudiging van de bekostiging leidt tot een andere verdeling van de beschikbare middelen in de bekostiging van het voortgezet onderwijs. Dit leidt tot herverdeeleffecten.

Downloads