De voorzitter van de MR krijgt (indien dat een werknemer is) 20 extra klokuren om zijn taken uit te oefenen.
Als de voorzitter van de MR een ouder is, dan krijgt de secretaris van de MR deze uren, indien dat wel een werknemer is.
Personeelsleden die zitting hebben in de OPR hebben recht op 60 klokuren per jaar.

Faciliteiten in schema individueel
​ 

Functie MR-lid GMR-lid OPR-lid
Lid 60 60 60
Voorzitter 60 60 60
Secretaris 60 60 60

 

 

Faciliteiten in schema in combinatie functies

Functie MR-lid Extra als GMR-lid Extra als
OPR-lid
Lid 60 40 60
Voorzitter MR(p) 60 40 60 Extra 20
Secretaris MR(p) 60 40 60 Extra 20 als voorzitter ouder is