Elke 2 jaar worden de drempelbedragen bij Europees aanbesteden opnieuw vastgesteld. De nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 19 december 2017 (Pb EU L 337). Deze nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2018 en zijn, zoals gebruikelijk, vastgesteld voor een periode van twee jaar.

Hieronder een overzicht. De bedragen zijn excl. BTW.

De gewijzigde drempelbedragen zullen gelden vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. De nieuwe drempelbedragen zijn:

Klassieke overheid: Richtlijn 2014/24/EU

Werken€ 5.548.000
Leveringen en diensten voor centrale overheid€ 144.000
Leveringen en diensten voor decentrale overheid€ 221.000
Overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten€ 750.000
Prijsvragen voor centrale overheid€ 144.000
Prijsvragen voor decentrale overheid€ 221.000
Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken€ 5.548.000
Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde
diensten die verband houden met werken
€ 221.000

Concessieopdrachten: Richtlijn 2014/23/EU

Concessieovereenkomsten voor (openbare) werken€ 5.548.000
Dienstenconcessies€ 5.548.000

Speciale sectorbedrijven: Richtlijn 2014/25/EU

Werken€ 5.548.000
Leveringen en diensten€ 443.000
Opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten€ 1.000.000