De bevoegdheden van de Inspectie SZW met betrekking tot de arbeidsomstandigheden omvatten:

  • Alle onderzoeken en handelingen in verband met opsporing; 
  • Het betreden van alle ruimten waar arbeid wordt verricht; 
  • Het geven van aanwijzingen en het stellen van eisen teneinde een nadere uitleg te geven van in abstracte termen gestelde voorschriften en regels; 
  • Het verzegelen van ruimten en toestellen; 
  • Het stilleggen van werk in ernstige gezondheidsbedreigende situaties; 
  • Het in beslag nemen of in bewaring nemen van voorwerpen; 
  • Het opmaken van proces-verbaal bij constateren van een overtreding.