Bij de AVS Helpdesk komen regelmatig vragen binnen over de bekostiging van de directievoering. Er is inderdaad veel onduidelijkheid over de beschikbare bedragen voor hiervoor. Hieronder alle beschikbare middelen voor de directievoering op een rijtje.
De bedragen komen uit de Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2021–2022 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2021–2022 van 6 juli 2021.

SectorNormbedrag directeur
basisonderwijs€ 90.515,76
speciaal basisonderwijs€ 97.592,40
speciaal (voortgezet) onderwijs€ 97.578,82
SectorAantal leerlingenToeslagen directie
basisonderwijs< 97 leerlingen
> 97 leerlingen
€ 19.419,07
€ 35.741,14
speciaal basisonderwijs< 99 leerlingen
> 99 leerlingen
€ 19.804,11
€ 36.732,22
speciaal (voortgezet) onderwijs1 – 49 leerlingen
50 leerlingen of meer
€ 22.526,74
€ 42.053,48
so-vso1 – 49 leerlingen
50 leerlingen of meer
€ 22.526,74
€ 61.580,22
MG (meervoudig gehandicapt) so of vso:1 – 49 leerlingen
50 leerlingen of meer
€ 42.053,48
€ 42.053,48
MG (meervoudig gehandicapt) so-vso:1 – 49 leerlingen
50 leerlingen of meer
€ 42.053,48
€ 61.580,22

Kleine scholentoeslag (basisonderwijs)
De kleine scholentoeslag is primair ingevoerd om onder andere de ambulante tijd voor de directie van kleine scholen te bekostigen. De bekostiging is afhankelijk van het aantal leerlingen. Het maximum aantal leerlingen voor de toeslag is 145. Dit is geregeld in het Besluit bekostiging WPO:
artikel 23, eerste lid, (zeer kleine scholen) € 116.123,16
artikel 24, tweede lid, onderdeel a, (kleine scholen voet) € 77.242,61,
artikel 24, tweede lid, onderdeel b, (kleine scholen verminderingsbedrag) € 535,11

Convenant beloning schoolleider primair onderwijs
In 2004 is het Convenant schoolleiding afgesloten. Voor scholen met minder dan 195 leerlingen wordt jaarlijks een bedrag via het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid beschikbaar gesteld. Voor het schooljaar 2021/2022 is het bedrag € 6.428,00.