Scholen krijgen aanvullende bekostiging in de vorm van een bedrag per leerling om het schoolprogramma uit te voeren. In de tabel hieronder vindt u voor het schooljaar 2021-2022 het bedrag per leerling per schooltype en het betaalmoment. Het schooljaar loopt vanaf augustus 2021 tot en met juli 2022.

Bedrag per leerling naar schooltype Schooljaar 2021-2022    Per leerling    Betaalmoment
basisonderwijs€ 701,16Maandelijks vanaf september 2021
speciaal basisonderwijs€ 1.051,74Maandelijks vanaf september 2021
(voortgezet) speciaal onderwijs€ 1.402,31Maandelijks vanaf september 2021


Vanaf woensdag 30 jun 2021i staat er voor u een informatietool op de website van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) waarmee u de aanvullende bekostiging voor uw school kunt inzien.

Download de informatietool .